HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Mầm xinh

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Mầm xinh

Lời bài hát :

Em chăm lo cho hạt đậu lên

Một đêm qua hai đêm qua

Suýt suýt suýt Chốc chốc chốc Chốc chốc chốc Chốc chốc chốc

A đã nhú lên rồi Ôi vui sao là mầm đã lên

Tay chăm lo cho mầm đậu xinh

Một đêm qua hai đêm qua

Suýt suýt suýt Chốc chốc chốc Chốc chốc chốc Chốc chốc chốc

Bài hát : Mầm xinh

Lời bài hát :

Em chăm lo cho hạt đậu lên

Một đêm qua hai đêm qua

Suýt suýt suýt Chốc chốc chốc Chốc chốc chốc Chốc chốc chốc

A đã nhú lên rồi Ôi vui sao là mầm đã lên

Tay chăm lo cho mầm đậu xinh

Một đêm qua hai đêm qua

Suýt suýt suýt Chốc chốc chốc Chốc chốc chốc Chốc chốc chốc

Đã ra hoa rồi kìa


Download bài hát tại

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-mam-xinh/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm