HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Mèo con đi học

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Mèo con đi học

Lời bài hát :

meo meo meo meo
mèo ta buồn bực
mai phải đến trường
liền kiếm cớ luôn rằng
cái đuôi tôi ốm
cừu mới be toáng lên
tôi chữa cho anh
khỏi liền
nhưng muốn cho nhanh
thì cắt đuôi
là khỏi hết
cắt đuôi ấy ấy chết
tôi xin đi học thôi
cắt đuôi ấy ấy chết
tôi xin đi học thôi
mèo ta buồn bực
mai phải đến trường
liền kiếm cớ luôn rằng
cái đuôi tôi ốm
cừu mới be toáng lên
tôi chữa cho anh
khỏi liền
nhưng muốn cho nhanh
thì cắt đuôi
là khỏi hết
cắt đuôi ấy ấy chết
tôi xin đi học thôi
cắt đuôi ấy ấy chết


Download bài hát tại

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-meo-con-di-hoc/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm