HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Múa đàn

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Múa đàn

Lời bài hát :

Tình tình đây mấy cây đàn

Cùng hòa lên vang lừng vang

Tình tình tình tang tình tang

Vang lên câu ca nhịp nhàng

Cầm đàn em múa nhịp nhàng

Đánh lên câu tịch tình tang.

Tình tình đây mấy cây đàn

Cùng hòa lên vang lừng vang

Tình tình tình tang tình tang

Vang lên câu ca nhịp nhàng

Cầm đàn em múa nhịp nhàng

Đánh lên câu tịch tình tang.


Download bài hát tại

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-mua-dan/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm