HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Rềnh rềnh ràng ràng

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Rềnh rềnh ràng ràng

Lời bài hát :

Rềnh rềng ràng ràng ba gang xếp lại

Rềnh rềng ràng ràng xích lại cho quần

1 người 2 chân nè ,

2 người 4 chân nè 3 người 6 chân nè ,

4 người 8 chân nè 5 người 10 chân

Chân gầy chân béo chân béo chân gầy

Dệt vải cho bà vải hoa vải gấm

Đến mai trời nắng đem vải ra phơ


Download bài hát tại

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-renh-renh-rang-rang/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm