HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Ru con

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Ru con

Lời bài hát :

Ầu ơ (ơ) Gió đưa bụi chuối sau hè

Anh theo dzợ bé (ờ) Ầu ơ (ơ)

Anh theo dzợ bé bỏ bè con thơ

Ầu ơ (ơ) Con thơ tay ẳm tay bồng

Tay dắt mẹ chồng Ầu ơ (ơ)

Tay dắt mẹ chồng mà đầu đội thúng bông


Download bài hát tại

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-ru-con/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm