HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát Ta đi vào rừng xanh

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Ta đi vào rừng xanh

Lời bài hát :

Nào các bạn cùng ra đây, ta hát chung một bài nào.

Nào các bạn cùng giơ tay, ta đếm cho thật đều.

Một với một là hai.

Hai thêm hai là bốn.

Bốn với một là năm.

Năm ngón tay sạch đều nào.

Nào các bạn cùng ra đây, ta hát chung một bài nào.

Nào các bạn cùng giơ tay, ta đếm cho thật đều Một với một là hai.

Hai thêm hai là bốn.

Bốn với một là năm.

Năm ngón tay sạch đều nào.


Download bài hát tại

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-ta-di-vao-rung-xanh/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm