HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Trống cơm

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Trống cơm

Lời bài hát :

Ê… Tình bằng có cái trống cơm

Khen ai khéo vỗ ô mấy bông mà nên bông

Ô mấy bông mà nên bông

(Ô mấy bông mà nên bông… Ô mấy bông mà nên bông)

Một bầy tang tình con xít

Một bầy tang tình con xít

Ô mấy lội (lội) lội (lội) lội lội… sông

Ô mấy đi tìm… Em nhớ thương ai?

Đôi con mắt… Ô mấy lim dim(Ha ha ha)

Đôi con mắt …Ô mấy lim dim(Hi hi hi)

Ô…(Áh…) Ô mấy giăng tơ

Giăng tơ ô mấy đi tìm em nhớ thương ai?

Duyên nợ cách tang bồng

Duyên nợ cách tang bồng


Download bài hát tại

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-trong-com-3/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm