HomeNhạc không lời

Nhạc không lời bài hát : Vật nuôi

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Vật nuôi

Lời bài hát :

Lặng mà nghe em đố?

Đố xem con gì đây?

Mồm sủa vang trong xó

Chó canh đang giữ nhà

Gâu gâu gâu gâu

Này cho khúc xương to này.

Lặng mà nghe em đố?

Đố xem con gì đây?

Vểnh vểnh đôi ria mép

Đúng nó đây con mèo

Meo meo meo meo

Mèo ơi chớ chê ta nghèo

Lặng mà nghe em đố?

Đố xem đây con gì?

Bụng thì to mắt híp

Đúng bác Trư đây rồi

Lợn thêm béo ta thêm giàu

Lặng mà nghe em đố?

Đố xem đây con gì?

Bò đang đi đâu đó

Đứng im đây nghe bò

Cỏ non đó ăn đi nghe bò

Lặng mà nghe em đố?

Đố xem đây con gì?

À một con gà mái

Mấy trứng xinh trong lòng

Bài hát : Vật nuôi

Lời bài hát :

Lặng mà nghe em đố?

Đố xem con gì đây?

Mồm sủa vang trong xó

Chó canh đang giữ nhà

Gâu gâu gâu gâu

Này cho khúc xương to này.

Lặng mà nghe em đố?

Đố xem con gì đây?

Vểnh vểnh đôi ria mép

Đúng nó đây con mèo

Meo meo meo meo

Mèo ơi chớ chê ta nghèo

Lặng mà nghe em đố?

Đố xem đây con gì?

Bụng thì to mắt híp

Đúng bác Trư đây rồi

Lợn thêm béo ta thêm giàu

Lặng mà nghe em đố?

Đố xem đây con gì?

Bò đang đi đâu đó

Đứng im đây nghe bò

Cỏ non đó ăn đi nghe bò

Lặng mà nghe em đố?

Đố xem đây con gì?

À một con gà mái

Mấy trứng xinh trong lòng

Đẻ thêm trứng cho ta nhiều.


Download bài hát tại

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-vat-nuoi/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm