HomeNhạc không lời

Nhạc không lời bài hát : Xe chỉ luồn kim

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Xe chỉ luồn kim

Lời bài hát :

Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy ngồi í i i rồi Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim.

Thêu vào tình chung ì khăn i mặt í i ì song í ì i

Đôi chim ố mấy tình là chim tự tình ù sang lìu ú u xê phàn cái nỗi đôi chim ố tình đôi chim tự tình.

Em gửi ấy mấy anh song về cho anh ố mấy hồng í i i khăn hồng.

Em gửi ố mấy anh khăn hồng cho anh

Chỉ hồng, tình chung ì thêu với í i i song í ì i chỉ xanh ố mầy chiều chỉ xanh một chiều ù sang lìu ú u xê phàn cái nỗi chỉ xanh ố chiều chỉ xanh một chiều.

Gió ngát ố mấy xanh bên đồng xanh ố mấy đầy í i i đồng


Download bài hát tại

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-xe-chi-luon-kim/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm