HomeNhạc không lời

Nhạc không lời bài hát : Xòe hoa

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Xòe hoa

Lời bài hát :

Xòe hoa (Dân ca Thái)

Bùng bong bính bong ngân nga tiếng cồng vang vang

Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng

Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng

Tay nắm tay ta cùng xòe hoa (X5)

Bùng bong bính bong ngân nga tiếng cồng vang vang

Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng

Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng

Tay nắm tay ta cùng xòe hoa

Tay nắm tay ta cùng xòe hoa

Bài hát : Xòe hoa

Lời bài hát :

Xòe hoa (Dân ca Thái)

Bùng bong bính bong ngân nga tiếng cồng vang vang

Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng

Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng

Tay nắm tay ta cùng xòe hoa (X5)

Bùng bong bính bong ngân nga tiếng cồng vang vang

Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng

Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng

Tay nắm tay ta cùng xòe hoa

Tay nắm tay ta cùng xòe hoa

Tay nắm tay ta cùng xòe hoa


Download bài hát tại

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-xoe-hoa-2/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm