Home3-4 Tuổi

[Nhạc không lời] Cây trúc xinh beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Cây trúc xinh
Cây (i) trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc
Qua (i) lối nọ (i) như bờ ao
Chị Hai xinh tang tình là chị Hai đứng
đứng nơi nào qua lối như cũng xinh (láy)
Cây (i) trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc
Qua (i) lối nọ (i) như bên đình
Chị Hai xinh tang tình là chị Hai đứng
đứng một mình qua lối như cũng xinh (láy)
Cây (i) trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc
Qua (i) lối nọ (i) cơn mưa rào
Lòng tôi yêu tang tình là chị Hai có
có dạ nào qua lối như làm ngơ (láy)

https://www.youtube.com/watch?v=ntJjFZWvNdI

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm