Home5-6 Tuổi

[Nhạc không lời] Cháu thương chú bộ đội beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Cháu thương chú bộ đội
Cháu thương chú bộ đội
Nơi rừng sâu biên giới
Cháu thương chú bộ đội
Canh giữ ngoài đảo xa
Cho chúng cháu ở nhà
Có mùa xuân nở hoa
Cho tiếng hát hòa bình
Vang trời xanh quê ta
Cháu thương chú bộ đội
Nơi rừng sâu biên giới
Cháu thương chú bộ đội
Canh giữ ngoài đảo xa
Cho chúng cháu ở nhà
Có mùa xuân nở hoa
Cho tiếng hát hòa bình
Vang trời xanh quê ta

https://www.youtube.com/watch?v=hrfheNmk3Qg

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm