Home12-36 Tháng

[Nhạc không lời] Chim chích bông beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Chim chích bông
Chim chích bông
Bé tẹo teo
Rất hay trèo
Từ cành na
Ra cành bưởi
Sang bụi chuối
Em vẫy gọi:
”Chích bông ơi”
Luống rau xanh
Sâu đang phá
”Chim xuống nhé
Có thích không”
Chú chích bông
Liền sà xuống
Bắt sâu cùng
Và luôn miệng:
”Thích thích thích”

https://www.youtube.com/watch?v=81cpmh6kiS4

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm