Home3-4 Tuổi

[Nhạc không lời] Cô giáo beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Cô giáo

Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương
Cô yêu em vô hạn, dạy dỗ em ngày tháng
Em yêu biết bao nhiêu mẹ của em ở trường
Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương

Dạy từng câu, từng lời
Từng nét bút, dáng đi
Mong cho em nên người
Thành cháu ngoan của Bác
Em yêu biết bao nhiêu mẹ của em ở trường
Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương

https://www.youtube.com/watch?v=U1sPZ37na8g
https://www.youtube.com/watch?v=U1sPZ37na8g

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm