Home3-4 Tuổi

[Nhạc không lời] Cò lả beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

bài hát: Cò lả
Con cò.Là Cò bay lả.Lả lả bay la
Bay từ.. Là Từ cửa pkủ
Bay ra.. Là Ra cánh đồng
Tìk tík tag.. Là Tag tík tìk
Cô mình dặn : Ơi a chàg ơi.
Rằg có nkớ. Nkớ hay kô?
Rằg có biết … Là biết hay kô?
Người về là về có nkớ.
Nkớ.. nkớ ta ckăg
Ta về là về ta nkớ:
Hàm răg chứ răg mìk cười
Tìk tík tag.. Là tag tík tìk.
Cô mìg dặn: ơi A ckàg ơi
Rằg có nkớ. Là nkớ hay kô?
Rằg có biết.Là biết hay kô?

https://www.youtube.com/watch?v=4HUNeyYl2zY

Comments (1)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm