Home12-36 Tháng

[Nhạc không lời] Đếm sao beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Đếm sao
một ông sao sáng, hai ông sáng sao
ba ông sao sáng ,sáng chiếu muôn ánh vàng
bốn ông sáng sao kìa năm ông sao sáng
kìa sáu ông sáng sao trên trời cao

một ông sao sáng, hai ông sáng sao
ba ông sao sáng ,sáng chiếu muôn ánh vàng
bốn ông sáng sao kìa năm ông sao sáng
kìa sáu ông sáng sao trên trời cao

một ông sao sáng, hai ông sáng sao
ba ông sao sáng ,sáng chiếu muôn ánh vàng
bốn ông sáng sao kìa năm ông sao sáng
kìa sáu ông sáng sao trên trời cao

https://www.youtube.com/watch?v=ZLhnknhGNWA

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm