[Nhạc không lời] Đi một hai beat

Bài hát: Đi một hai
Một hai đi một hai
Một hai đều chân bước
Em vác súng trên vai
Trông bé thật là oai.
Một hai đi một hai
Một hai đều chân bước
Em vác súng trên vai
Trông bé thật là oai.
Một hai đi một hai
Một hai đi một hai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *