Home12-36 Tháng

[Nhạc không lời] Đoàn tàu nhỏ xíu beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Đoàn tàu nhỏ xíu
Xịch, xịch, xịch
Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau
Người đi đầu là chú lái tàu
Còn phía sau cháu nối đuôi nhau
Thành hàng dài cháu bước một hai, một hai.

Xịch, xịch, xịch
Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau
Người đi đầu là chú lái tàu
Còn phía sau cháu nối đuôi nhau
Thành hàng dài cháu bước một hai, một hai

https://www.youtube.com/watch?v=ZI3uFi5yIX4

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm