Home12-36 Tháng

[Nhạc không lời] Đôi dép beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Đôi dép
Đôi dép xinh, đôi dép xinh xinh

Cháu giữ cho hai chân trắng tinh

Đôi dép xinh, đôi dép xinh xinh

Chân cháu trắng tinh, đôi dép xinh xinh.

Đôi dép xinh, đôi dép xinh xinh

Cháu giữ cho hai chân trắng tinh

Đôi dép xinh, đôi dép xinh xinh

Chân cháu trắng tinh, đôi dép xinh xinh.

https://www.youtube.com/watch?v=OfanNaWFlg0&t=1s

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm