Home12-36 Tháng

[Nhạc không lời] Gà gáy beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Gà gáy

Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi
Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi
Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi
Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi.

Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi
Gà gay té le té le sáng rồi ai ơi
Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi
Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi.

https://www.youtube.com/watch?v=aD76Yt2L-WQ

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm