Home4-5 Tuổi

[Nhạc không lời] Gánh gánh gồng gồng beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Gánh gánh gồng gồng
Gánh gánh gồng gồng
Gánh gánh gồn gồng
Gánh sông gánh núi
Gánh cây gánh gồng
Ta chạy cho nhanh
Gánh gánh gồng gồng
Gánh gánh gồng gồng
Về xây nhà bếp
Nấu nồi cơm nếp
Chia ra năm phần
Một phần cho mẹ
Một phần cho cha
Một phần cho bà
Một phần cho chị
Mot phần cho anh

https://www.youtube.com/watch?v=2bBtAKWm_6E

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm