Home3-4 Tuổi

[Nhạc không lời] Hãy lắng nghe Beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Hãy lắng nghe
Lời Việt: Lê Đức – Thu Hiền

Bạn ơi tôi nghe tiếng tích tắc tích kêu
Bạn ơi tôi nghe tiếng lốp đốp đốp rơi
Tiếng trống nghe vang lừng tùng tùng tùng dinh
Lắng nghe nào
Tiếng trống nghe vang lừng tùng tùng tùng dinh
Lắng nghe nào

https://www.youtube.com/watch?v=xCCOiRKlXHE

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm