Home3-4 Tuổi

[Nhạc không lời] Lý cây bông beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Lý cây bông

Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông
Ơ ơ rường ơ bông lê cho bằng bông lựu
Ơ ơ rường ơ là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông
Là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông
Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông
Ơ ơ rường ơ bông lê cho bằng bông lựu
Ơ ơ rường ơ là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông
Là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông

https://www.youtube.com/watch?v=jRok2KbhM5A

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm