Home5-6 Tuổi

[Nhạc không lời] Lý hoài nam beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Lý hoài nam
chiều ơ chiều là chiều ơ chiều
dắt ơ bạn ơ dắt ơ bạn ơ
đèo qua đèo tà là đèo qua đèo
chim ơ kêu chim ơ kêu tình kêu chi bên nớ
úy… óa… chi rứa…chi rứa
ức ức con vượn trèo tà là trèo con vượn trèo
đi bên đi ơi hỡi con vượn trèo là đi bên ni

https://www.youtube.com/watch?v=NBxf1MRkCgw

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm