Home12-36 Tháng

[Nhạc không lời] Mẹ yêu không nào beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Mẹ yêu không nào
Con cò bé bé Nó đậu cành tre
đi không hỏi mẹ biết đi đường nào
Khi đi em hỏi Khi về em chào
Miệng em chúm chím Mẹ yêu không nào
Con cò bé bé Nó đậu cành tre
đi không hỏi mẹ biết đi đường nào
Khi đi em hỏi Khi về em chào
Miệng em chúm chím Mẹ yêu không nào
Con cò bé bé Nó đậu cành tre
đi không hỏi mẹ biết đi đường nào
Khi đi em hỏi Khi về em chào
Miệng em chúm chím Mẹ yêu không nào

https://www.youtube.com/watch?v=MR_ry_DY090

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm