Home4-5 Tuổi

[Nhạc không lời] Một con vịt beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Một con vịt
Một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng các các các, cạc cạc cạc
Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm
Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô

Một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng các các các, cạc cạc cạc
Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm
Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô

https://www.youtube.com/watch?v=Bdm-T-ZZpkM

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm