Home4-5 Tuổi

[Nhạc không lời] Múa đàn Beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Múa đàn

Tình tình đây mấy cây đàn
Cùng hòa lừng vang lừng vang
Tình tình tình tang tình tang
Vang theo câu ca rộn ràng
Cầm đàn em múa nhịp nhàng
Đánh lên câu tịch tình tang.

Tình tình đây mấy cây đàn
Cùng hòa lên vang lừng vang
Tình tình tình tang tình tang
Vang theo câu ca rộn ràng
Cầm đàn em múa nhịp nhàng
Đánh lên câu tịch tình tang.

https://www.youtube.com/watch?v=fQ2PLmu6-1I

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm