[Nhạc không lời] Nắng sớm beat

Nắng sớm

Bài hát: Nắng sớm
Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng
Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng
Có cô chim khuyên khen là vui quá
Vui cùng nắng sớm
Ơ má ai cũng hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *