Home4-5 Tuổi

[Nhạc không lời] Nhà của tôi beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Nhà của tôi

Đố bạn biết đó là nhà của ai? Tôi trả lời: ” Đó là nhà của tôi”. Ngôi nhà đó rất gần gũi yêu thương. Ngôi nhà đó chính là nhà của tôi. Đố bạn biết đó là nhà của ai? Tôi trả lời: ” Đó là nhà của tôi”. Ngôi nhà đó rất gần gũi yêu thương. Ngôi nhà đó chính là nhà của tôi. Đố bạn biết đó là nhà của ai? Tôi trả lời: ” Đó là nhà của tôi”. Ngôi nhà đó rất gần gũi yêu thương. Ngôi nhà đó chính là nhà của tôi.

https://www.youtube.com/watch?v=LBSyZZsvRxw

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm