Home12-36 Tháng

[Nhạc không lời] Phi ngựa beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Phi ngựa
Nhông nhông! Nhông nhông!
Ngựa phi nhanh nhanh;
Ngựa ô xinh đẹp; Cùng em chơi ngoan.
Nhông nhông! Nhông nhông!
Ngựa phi nhanh nhanh Ngựa ô xinh đẹp
Cùng em chơi ngoan Nhông nhông!
Nhông nhông! Ngựa phi nhanh nhanh;
Ngựa ô xinh đẹp; Cùng em chơi ngoan./

https://www.youtube.com/watch?v=yAX_xpbcYoI

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm