HomeChưa được phân loại

Phiếu điều tra dành cho ban giám hiệu

Like Tweet Pin it Share Share Email

PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO BAN GIÁM HIỆU

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………..

Năm sinh:………………………………………………………………………………………………

Nơi công tác:………………………………………………………………………………………….

Thâm niên công tác:…………………………………………………………………………………

SĐT:…………………………………………………………………………………………………….

1. Bà /chị có quan tâm đến vấn đề giáo dục trẻ kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục không?

¨ Rất quan tâm.

¨ Quan tâm.

¨ Không quan tâm.

Tại sao?

…………………………………………………………………………………………………………….           …………………………………………………………………………………………………………….           …………………………………………………………………………………………………………….          

2. Theo bà /chị việc áp dụng giáo dục trẻ kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục (là một trong những môn học) vào chương trình giáo dục tại các trường mầm non có cần thiết hay không ?

¨ Rất cần thiết.

¨ Cần thiết.

¨ Không cần thiết.

Tại sao?

…………………………………………………………………………………………………………….           …………………………………………………………………………………………………………….           …………………………………………………………………………………………………………….          

3. Theo bà /chị trên thực tế số lượng trường mầm non trong địa bàn khu vực Cầu Giấy đã áp dụng việc giáo dục trẻ kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục có nhiều hay chưa?

¨ Nhiều.

¨ Một số trường.

¨ Không có trường nào.

Nhận xét:……………………………………………………………………………………………….           …………………………………………………………………………………………………………….           …………………………………………………………………………………………………………….

4. Việc giáo dục trẻ kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục diễn ra tại trường mầm non có thường xuyên không?

¨ Rất thường xuyên.

¨ Thường xuyên.

¨ Thỉnh thoảng.

Nhận xét:……………………………………………………………………………………………….           …………………………………………………………………………………………………………….           …………………………………………………………………………………………………………….

5. Chất lượng giáo dục trẻ kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục đạt mức độ nào tại trường?

¨ Rất tốt.

¨ Tốt.

¨ Kém.

Tại sao?

…………………………………………………………………………………………………………….           …………………………………………………………………………………………………………….          

6. Giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ mầm non có gây ra khó khăn/hạn chế cho bà/chị trong việc quản lý và đưa ra kế hoạch thực hiện xuống các lớp?

¨ Không gặp khó khăn.

¨ Gặp một số khó khăn.

¨ Rất khó khăn.

Nhận xét:……………………………………………………………………………………………….           …………………………………………………………………………………………………………….           …………………………………………………………………………………………………………….

7.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm