Giáo án hoạt động học
                                       GIÁO ÁN       HOẠT ĐỘNG HỌC: NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT Đề tài: Dạy trẻ nhận biết phân biệt hình tam giác, hình chữ nhật. Lứa tuổi: 24-36 tháng tuổi Số lượng trẻ: 20 trẻ Thời gian: 15-20 phút Ngày soạn: Người soạn: Ngày thực hiện: Người thực hiện: I.MỤC ĐÍCH – YÊU… (0 comment)

Giáo án giáo dục thể chất
Giáo án giáo dục thể chất Giờ học thể dục Đối tượng : 24-36 tháng Lớp           : Đề tài       : – Số lượng trẻ : 10-12 trẻ Thời gian   :12-15 phút Ngày soạn  : Ngày dạy    : Người dạy   : Mục đích – yêu cầu : Mục đích Dạy trẻ vận động: “ Đi thăng… (0 comment)

Giáo án làm quen với tác phẩm văn học
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC Tác phẩm     : Truyện “ Chú Vịt Xám ” Giờ học         : Kể chuyện cho trẻ nghe Loại tiết        : Trẻ chưa biết ( Tiết 1) Đối tượng     : 24-36 tháng Lớp               : Số trẻ            : 12-15 trẻ Thời gian      : 12-15 phút Ngày dạy      :… (0 comment)

Giáo án làm quen với tác phẩm văn học
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC Tác phẩm     : Truyện “ Chú Vịt Xám ” Giờ học         : Kể chuyện cho trẻ nghe Loại tiết        : Trẻ chưa biết ( Tiết 1) Đối tượng     : 24-36 tháng Lớp               : Số trẻ            : 12-15 trẻ Thời gian      : 12-15 phút Ngày dạy      :… (0 comment)

Giáo án phát triển ngôn ngữ
GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ.                   Tên giáo án: Nhận biết – tập nói. Chủ đề: Những con vật sống trong rừng. Đề tài: Con khỉ – con voi. Đối tượng: Nemo 1 ( 24- 36 tháng). Thời gian : 15 – 20 phút. Ngày soạn: Ngày dạy:   Người thực hiện: Mục đích,… (0 comment)

Giáo án làm quen với văn học
GIÁO ÁN LÀM QUEN VĂN HỌC Chủ đề : Phương tiện giao thông Tác phẩm : Chuyến du lịch của Chú Gà Trống Choai . Giờ học : Kể chuyện cho trẻ nghe . Loại tiết : Đa số trẻ chưa biết ( tiết 1 ) Đối tượng : Trẻ 24-36 tháng Thời gian :… (0 comment)

Giáo án làm quen với văn học
Giáo án: Làm quen văn học Đối tượng: Nhà trẻ (24-36 tháng). Lớp:   Số lượng: Cả lớp. Ngàysoạn: Ngày dạy: Người dạy:   I: Mục đích yêu cầu. -Trẻ biết tên bài thơ và tên tác giả. -Qua bài thơ rèn cho trẻ kỷ năng phát âm đúng, tròn câu, rèn kỹ năng nghe,… (0 comment)

Giáo án vệ sinh
Giáo án vệ sinh Đối tượng: Nhà trẻ (24-36 tháng) Lớp:    Số lượng: Cả lớp (26 trẻ) Thời gian: Cả ngày Người soạn:   Ngày thực hiện: Chức năng:  Cô B I,    Nội dung công việc:   – Chuẩn bị phòng ăn,bàn ghế   – Chia ăn   – Quản một bàn ăn Lấy… (0 comment)

Giáo án làm quen với tác phẩm văn học
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC                                 Chủ đề: Màu sắc và hình dạng                                 Đề tài: Truyện “ Thỏ con không vâng lời”                                 Lứa tuổi: 24-36 tháng           Lớp:                                   Thời gian: 15-20 phút                                 Số trẻ: 25 trẻ                                 Ngày soạn:                                 Ngày dạy:                                 Người soạn và… (0 comment)

Giáo án thể chất
GIÁO ÁN THỂ CHẤT Đề tài: VĐCB: Đi trong đường hẹp-Bò thấp chui qua cổng                 Đối tượng: 24-36 tháng. Thời gian: 15-17 phút Số lượng trẻ: 15-18 trẻ. Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện:   I. Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức – Trẻ biết tên bài tập vận động “ Đi trong… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm