Giáo án tốt nghiệp
GIÁO ÁN TỐT NGHIỆP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC Chủ đề: Gia đình                * Nội dung chính: Dạy hát “ Nhà của tôi”                * Nội dung kết hợp: Nghe hát ” Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”                                 Đối tượng: Mẫu giáo bé ( 3-4 tuổi)                                 Lớp: C2                                 Trường:  … (0 comment)

Giáo án tiếng anh
ENGLISH  LESSON  PLAN TOPIC: Fruits                                       Age: 3-4 years                                       Number of children: 12-15 children                                                                 Class:                                       Time: 20-25 minutes                                       Making plan date:                                       Teaching date:                                                                 Student:                                       Teacher: I/Aims and objectives:  1.Aims:     – Review the old words of  Fruits topic: mango  /mæɳgouz/, apple /’æpl/ , orange /’ɔrindʒ/ – Review the structures:… (0 comment)

Giáo án môi trường xung quanh
GIÁO ÁN: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH                                     Chủ đề : Nước và cac hiện tượng tự nhiên Đề tài : Tìm hiểu về mưa Lứa tuổi : Mẫu giáo bé ( 3-4 tuổi ) Thời gian : 20-25 phút Số lượng : 10-15 trẻ Ngày soạn : Ngày dạy : Người soạn:   Người dạy… (0 comment)

Giáo án lĩnh vực phát  triển ngôn ngữ
GIÁO ÁN                             LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ HOẠT ĐỘNG : LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC Đề tài : Truyện “ Quả táo của ai” Loại tiết: Tiết 1 (kể chuyện cho trẻ nghe) Lứa tuổi: MGB(3-4 tuổi) Lớp: Trường: Thời gian: 15-20 phút Số lượng trẻ: 26 trẻ Ngày soạn: Ngày thực hiện:… (0 comment)

Giáo án làm quen với tác phẩm văn học
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC Chủ điểm: Nước và các hiện tượng tự nhiên Tác phẩm: Thơ “ Trăng sáng” Tiết:           Trẻ chưa biết Đối tượng:  Mẫu giáo bé(3-4 tuổi) Thời gian:   15-20 phút Ngày soạn:  Ngày dạy:   Người soạn và dạy: Mục đích yêu cầu 1.Kiến thức – Trẻ nhớ… (0 comment)

Giáo án toán
GIÁO ÁN TOÁN   Đề tài :Dạy trẻ xác đinh quy tắc 2-1   Lứa tuổi : Mẫu giáo bé (3-4 tuổi )    Lớp :  Thời gian :20-25 phút Số lượng trẻ : Ngày soạn : Ngày dạy : Người soạn :  Người dạy :   Giáo viên hướng dẫn : I, Mục đích, yêu cầu 1,Kiến… (0 comment)

Giáo án khám phá khoa học
    GIÁO ÁN: KHÁM PHÁ KHOA HỌC LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT Chủ đề: Thế giới động vật Đề tài: Khám phá con ba ba Đối tượng: Mẫu giáo bé (3-4 tuổi) Ngày soạn: Ngày dạy: Người dạy:   Mục đích – yêu cầu Kiến thức: – Trẻ biết… (0 comment)

Giáo án cho trẻ làm quen với văn học
GIÁO ÁN CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC Chủ đề : Nghề nghiệp. Tên bài : Thơ “Bé làm bao nhiêu nghề”. Đối tượng : Trẻ 3-4 tuổi (Mẫu giáo bé). Thời gian : 15-20 phút. Người dạy : Ngày soạn : Ngày dạy : I.Mục đích yêu cầu. 1. Kiến thức. + Trẻ… (0 comment)

Giáo án tổ chức hoạt động âm nhạc
GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC Loại tiết : Rèn kỹ năng Nội dung chính : dạy vận động “ cho tôi đi làm mưa với”                               Sáng tác : Nội dung kết hợp:  Nghe hát : Giọt mưa và em bé.                                Trò chơi âm nhạc : Thi xem ai nhanh. Đối… (0 comment)

Giáo án văn học
GIÁO ÁN VĂN HỌC Truyện: Chú dê đen Lứa tuổi: MGB (3-4 tuổi) Lớp: Thời gian: Số lượng trẻ: Ngày thực hiện: Người thực hiện: I. Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: – Trẻ biết tên truyện “ Chú dê đen ”. – Trẻ nhớ tên các nhân vật : Dê trắng, dê đen,… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm