Giáo án cá nhân
GIÁO ÁN CÁ NHÂN                                         Tên bài dạy        : Dạy trẻ đọc thơ                                         Tác phẩm           : Yêu mẹ                                         Họ và tên trẻ      :                                           Tuổi                   : 3 tuổi                                         Hạn chế              : – Giảm tập chung chú ý                                                                      – Chậm phát triền ngôn ngữ                                         Người thực hiện :                                          … (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm