Giáo án vệ sinh
GIÁO ÁN VỆ SINH Đối tượng: Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) Lớp: Số lượng: Cả lớp Ngày soạn : 13/ Ngày thực hiện: 16/0 Người thực hiện : Chức năng : Cô A 1.Nội dung công việc : Quản trẻ và hướng dẫn trẻ lấy ghế vào bàn gọi lần lượt vào bàn Giới thiệu… (0 comment)

Giáo án vệ sinh
GIÁO ÁN VỆ SINH Đối tượng: Mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) Số lượng: Cả lớp Ngày soạn Ngày thực hiện: Người thực hiện: Chức năng: Cô A Nội dung công việc: Cho trẻ bê ghế, ngồi vào bàn Gọi từng bàn vào cho trẻ rửa tay Quản trẻ ở ngoài, trong khi các trẻ khác… (0 comment)

Giáo án vệ sinh
GIÁO ÁN VỆ SINH Chức năng: Cô A     + Điều khiển giờ ăn     + Quản trẻ ăn Đối tượng: mẫu giáo bé (3-4 tuổi) Số trẻ: Cả lớp Ngày soạn: Ngày thực hiện: Người thực hiện: I. Nội dung – Điều khiển giờ ăn – Quản trẻ ăn II. Mục đích, yêu cầu… (0 comment)

Giáo án vệ sinh
GIÁO ÁN VỆ SINH Đối tượng: Mẫu giáo lớn(5-6 tuổi)                               Số lượng: Cả lớp                                Ngày thực hiện:     Người thực hiện:                                                 Chức năng: Cô A Mục đích, yêu cầu: Mục đích: Trẻ biết tên món ăn, giá trị dinh dưỡng trong món ăn  Trẻ có thói quen vệ sinh sạch sẽ, hành… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm