Giáo án vệ sinh
GIÁO ÁN VỆ SINH   Đối tượng: Mẫu giáo lớn(5-6 tuổi) Số lượng: Cả lớp Ngày thực hiện: Người thực hiện:                   Chức năng: Cô C Mục đích, yêu cầu: Mục đích: Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi ăn Tạo cho trẻ thói quen vệ sinh sạch sẽ Trẻ ăn hết… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm