Bài hát: Anh phi công ơi Anh phi công ơi anh bay trên trời Anh nghiêng đôi cánh bóng như gương soi Anh Vòng anh liệng bay trên xa vời Anh Vòng anh liệng giữ yên bầu trời Em thích bầu trời anh đang bay đó Tối có ông trăng khi mờ khi tỏ Mưa… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm