Giáo án: Điều khiển hoạt động
GIÁO ÁN: ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG Đối tượng: Mẫu giáo lớn  Lớp Thời gian: Cả ngày Số lượng: Cả lớp Ngày soạn: Ngày điều khiển:  GV hướng dẫn: Người điều khiển: I) Đón trẻ, thể dục sáng, điểm danh 1- Mục đích – Yêu cầu. – Rèn luyện thói quen tự phục vụ cho trẻ,… (0 comment)

Giáo án: Điều khiển hoạt động
GIÁO ÁN ĐIỀU KHỂN HOẠT ĐỘNG                                           Chủ đề : THỰC VẬT         Lứa tuổi: MGL ( 5-6 tuổi)         Lớp:         Thời gian: Cả ngày         Số lượng: Cả lớp         Ngày soạn:         Ngày dạy:         Người soạn và thưc hiện : I.Đón trẻ, thể dục buổi sáng,điểm danh. 1 Đón trẻ… (0 comment)

Giáo án: Điều khiển hoạt động
GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG Chủ đề : Nước và hiện tượng tự nhiên Đối tượng : Mẫu giáo lớn ( 5-6 tuổi ) Lớp : Số lượng trẻ : Cả lớp Thời gian : Cả ngày Ngày điều khiển : Người điều khiển : NỘI DUNG CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH I. Đón trẻ,… (0 comment)

GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG
GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG Chủ đề Phương tiện giao thông. Đối tượng : Mẫu giáo lớn ( 5-6 tuổi ) Lớp : Số lượng trẻ : Cả lớp Thời gian : Cả ngày Ngày điều khiển : Người điều khiển : NỘI DUNG CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH I. Đón trẻ, chơi tự do,… (0 comment)

Giáo án: Tổ chức điều khiển hoạt động trong ngày
Giáo Án Tổ Chức Điều Khiển Họat Động Trong Ngày Lứa tuổi:MGB (3-4 tuổi) Lớp Số lượng trẻ:Cả lớp Thời gian: Cả ngày Ngày sọan: Ngày dạy: Nguời sọan và người dạy: I.Đón trẻ,chơi tự do,thể dục sáng,điểm danh(7h15-8h30) 1.Mục đích,yêu cầu -Tạo cho trẻ cảm giác thỏai mái trước khi đến lớp,đến trường yêu… (0 comment)

Giáo án: Điều khiển hoạt động
GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG Chủ đề                                   : Các loại rau củ quả Lứa tuổi:                               : Mẫu giáo bé (3-4 tuổi) Lớp                                        : Số lượng trẻ                          : Cả lớp Thời gian                              : Cả ngày Ngày soạn                             : Ngày dạy                               : Người soạn và điều khiển  : Giao viên hướng dẫn          : Đón trẻ, thể… (0 comment)

Giáo án: Điều khiển hoạt động trong ngày
          GIÁO ÁN TỔ CHỨC ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY Lứa tuổi:Nhà trẻ 24-36 tháng Số lượng trẻ:Cả lớp Thời gian:Cả ngày Ngày sọan: Ngày dạy: Nguời sọan+người dạy: I.Đón trẻ,chơi tự do,thể dục sáng,điểm danh (7h30’ -8h30’) 1.Mục đích,yêu cầu -Tạo cho trẻ cảm giác thoải mái khi đến lớp,đến trường.Trẻ yêu mến… (0 comment)

Giáo án: Điều khiển hoạt động
GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG Chủ đề                   : Tết Đối tượng              : Mẫu giáo nhỡ (4 – 5  tuổi) Lớp                        : Số trẻ                     : Cả lớp Thời gian               : Cả ngày Ngày soạn              : Ngày dạy                : Người soạn và dạy: I. Đón trẻ, Thể dục sáng, Điểm danh, Trò chuyện(7h00-8h30)    1. Đón… (0 comment)

Giáo án: Điều khiển hoạt động
GIÁO ÁN TỔ CHỨC ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY Chủ đề: Các sinh vật biển. Đối tượng: mẫu giáo nhỡ  ( 4– 5 tuổi) Lớp: Số lượng trẻ: cả lớp. Thời gian: cả ngày. Ngày soạn: Ngày điều khiển: Người điều khiển: Giáo viên hướng dẫn: I. Đón trẻ, thể dục sáng, điểm danh… (0 comment)

Giáo án: Điều khiển hoạt động
GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG Chủ đề : Phương tiện giao thông                                     Đối tượng : MGL ( 5 – 6 tuổi )                                     Số lượng trẻ : Cả lớp                                     Thời gian : Cả ngày                                     Ngày soạn :                                     Ngày dạy :                   Người dạy : ĐÓN TRẺ, THỂ DỤC SÁNG, ĐIỂM… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm