Bài hát: Một con vịt Một con vịt xòe ra hai cái cánh Nó kêu rằng các các các, cạc cạc cạc Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô Một con vịt xòe ra hai cái cánh Nó kêu rằng các các các, cạc cạc cạc… (0 comment)

Bài hát: Cá vàng bơi Hai vây xinh xinh cá vàng bơi trong bể nước Ngoi lên lặn xuống cá vàng múa tung tăng Hai vây xinh xinh sao mà bơi nhanh thế Cá vàng thấy bọ gậy nên đuổi theo rất nhanh Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong.… (0 comment)

Giáo án hoạt động ngoài trời
GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI Chủ đề: Động vật Lứa tuổi: Mẫu giáo bé (3-4 tuổi) Lớp 9B- Số lượng: 20-25 trẻ Thời gian: 20-25 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện: I. Nội dung: – Hoạt động có chủ đích: Thí nghiệm “ Vật chìm vật nổi” – Trò chơi vận đông:… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm