Giáo án văn học
                           GIÁO ÁN VĂN HỌC Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Động vật Đề tài: Truyện “ Chiếc ô của thỏ trắng ” ( Đa số trẻ chưa biết) Đối tượng: Nhóm lớp 24 – 36 tháng tuổi Thời gian: 12 – 15 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Giáo viên hướng dẫn: I:… (0 comment)

GIÁO ÁN TẠO HÌNH Chủ đề: Động vật Đề tài: Trang trí những con vật mà bé yêu thích. Loại tiết: Đề tài Lứa tuổi: MGB (3-4 tuổi) Lớp: Số lượng: 15-20  trẻ Thời gian: 20-25 phút Ngày soạn:      Ngày dạy: Người thực hiện: I/- Mục đích – Yêu cầu: 1) Kiến thức:     –… (0 comment)

Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình
GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH                              Chủ đề       : Động vật                              Đề tài          : Tạo hình – trang trí con cá từ đĩa giấy, lá cây                              Loại tiết      : Tạo hình theo đề tài                              Lứa tuổi     : Trẻ 4-5 tuổi                              Số trẻ          : 20-22 trẻ                              Thời gian  … (0 comment)

GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH – Chủ đề giáo dục    : Động vật. – Tên đề tài              : Vẽ đàn cá bơi. – Thể loại                 : Diễn tả theo mẫu. – Lứa tuổi                 : Mẫu giáo nhỡ ( 3-4 tuổi ) – Lớp                        :. – Trường mầm non   . – Số trẻ                     … (0 comment)

Giáo án tạo hình
GIÁO ÁN TẠO HÌNH Chủ đề: Động vật Đề tài: Trang trí những con vật mà bé yêu thích. Loại tiết: Đề tài Lứa tuổi: MGB (3-4 tuổi) Lớp: Số lượng: 15-20  trẻ Thời gian: 20-25 phút Ngày soạn:      Ngày dạy: Người thực hiện: I/- Mục đích – Yêu cầu: 1) Kiến thức:     –… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm