Giáo án điều khiển hoạt động
GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG Chủ đề                     : Thực vật. Thời gian                 : Cả ngày Đối tượng                 : MGL (5-6tuổi) Số lượng                   : Cả lớp Ngày soạn                 : Ngày dạy                   : Người thực hiện        : Giáo viên hướng dẫn: I. Đón trẻ, thể dục sáng, điểm danh ( 7h30 – 8h15)  1. Đón trẻ.… (0 comment)
                              GIÁO ÁN TẠO HÌNH Chủ đề: Thực vật Đề tài: Xé dán hình theo đường kim châm, dán quả Thể loại: Trang trí theo mẫu Loại tiết: Tiết đề tài Lứa tuổi: Mẫu giáo bé (3-4 tuổi) Số trẻ: 25-30 trẻ Thời gian: 15-20 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện: I, Mục… (0 comment)

Giáo án làm quen với toán
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN Chủ điểm: Thực vật Nội dung chính: Ghép đôi tương ứng 1 – 1 Đối tượng:Mẫu giáo bé C1 ( 3 – 4 tuổi ) Số lượng: 18 – 20 trẻ Thời gian: 15 -20 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện: Mục đích – yêu cầu Kiến… (0 comment)

Giáo án thực tập tốt nghiệp
GIÁO ÁN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Môn                     : Khám phá môi trường xung quanh Chủ đề                  : Thực vật Đề tài                    : Một số loại rau Lứa tuổi                : 4-5 tuổi Lớp Thời gian              : 20-25 phút Ngày soạn            : Ngày dạy              : Người thực hiện    : Giáo viên hướng dẫn: Tháng 03… (0 comment)

Giáo Án Môi Trường Xung Quanh Chủ điểm: Thực vật Đề tài: Quả dừa Đối tượng: MGL (5- 6 tuổi) Lớp: Thời gian: 30- 35 phút Số lượng: 16  trẻ Ngày dạy: Người soạn: Giáo viên hướng dẫn: Mục đích, yêu cầu Mục đích: Cho trẻ khám phá, tìm hiểu đặc điểm cấu tạo của… (0 comment)

Giáo án âm nhạc
Giáo Án Âm Nhạc            Chủ đề : thực vật            Nội dung :Dạy hát : :em yêu cây xanh                             Nghe hát :Lý cây xanh                              Trò chơi âm nhạc : Tai ai tinh             Thời gian :  25-30 phút             Số trẻ : 25  trẻ             Ngày dạy :             Người dạy :             Lớp Mục đích- yêu cầu    1.… (0 comment)

Giáo án âm nhạc
Giáo Án Âm Nhạc            Chủ đề : thực vật            Nội dung :Dạy hát : :em yêu cây xanh                             Nghe hát :Lý cây xanh                              Trò chơi âm nhạc : Tai ai tinh             Thời gian :  25-30 phút             Số trẻ : 25  trẻ             Ngày dạy :             Người dạy :               Lớp Mục đích- yêu cầu… (0 comment)

Giáo án âm nhạc
Giáo Án Âm Nhạc            Chủ đề : thực vật            Nội dung :Dạy hát : :em yêu cây xanh                             Nghe hát :Lý cây xanh                              Trò chơi âm nhạc : Tai ai tinh             Thời gian :  25-30 phút             Số trẻ : 25  trẻ             Ngày dạy : 29/03/2017             Người dạy :               Lớp Mục đích- yêu… (0 comment)

Giáo án âm nhạc
Giáo Án Âm Nhạc            Chủ đề : thực vật            Nội dung :Dạy hát : :em yêu cây xanh                             Nghe hát :Lý cây xanh                              Trò chơi âm nhạc : Tai ai tinh             Thời gian :  25-30 phút             Số trẻ : 25  trẻ             Ngày dạy :             Người dạy :             Lớp Mục đích- yêu cầu    1.… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm