giáo án điều khiển hoạt động hằng ngày
GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY Lứa tuổi     : MGN Lớp             : B1 Trường       :. Thời gian    : Cả ngày Ngày soạn   : Ngày dạy    : Người thực hiện : Lớp             :                     Chức năng  cô     : Cô A I.ĐÓN TRẺ, THỂ DỤC SÁNG, ĐIỂM DANH, TRÒ CHUYỆN (7h15-8h30) 1. Đón trẻ- Ăn sáng(7h15-… (0 comment)

Giáo án điều khiển hoạt động
GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG Chủ đề: Hà nội của bé Đối tượng: MGL (5-6 tuổi) Lớp: Số lượng trẻ: Cả lớp Thời gian: Cả ngày Ngày soạn: Ngày dạy Người dạy : ĐÓN TRẺ, THỂ DỤC SÁNG, ĐIỂM DANH Mục đích- yêu cầu                    a, Kiến thức: – Trẻ biết chào cô, chào… (0 comment)

Giáo án điều khiển hoạt động trong ngày
GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY Lứa tuổi     : MGN Lớp             : Trường       :. Thời gian    : Cả ngày Ngày soạn   : Ngày dạy    : Người thực hiện : Lớp             : Chức năng  cô     : Cô A I.ĐÓN TRẺ, THỂ DỤC SÁNG, ĐIỂM DANH, TRÒ CHUYỆN (7h15-8h30) 1. Đón trẻ- Ăn sáng(7h15- 8h) –… (0 comment)

Giáo án điều khiển hoạt động trong ngày
GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY Lứa tuổi     : MGN Lớp             : Trường       : Thời gian    : Cả ngày Ngày soạn   : Ngày dạy    : Người thực hiện : Lớp             :15CĐMN-D Chức năng  cô     : Cô A I.ĐÓN TRẺ, THỂ DỤC SÁNG, ĐIỂM DANH, TRÒ CHUYỆN (7h15-8h30) 1. Đón trẻ- Ăn sáng(7h15- 8h) –… (0 comment)

Giáo án: Điều khiển hoạt động
GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG Đối tượng: Mẫu giáo nhỡ ( 4 – 5 tuổi ). Lớp: – Trường Số lượng: Cả lớp. Thời gian : Cả ngày. Ngày soạn : 11 Ngày điều khiển : 1 Người điều khiển: I.ĐÓN TRẺ ( 7h30′- 8h) 1. Mục đích, yêu cầu a)Mục đích – Tạo… (0 comment)

Giáo án: Điều khiển hoạt động trong ngày
          GIÁO ÁN TỔ CHỨC ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY Lứa tuổi:Nhà trẻ 24-36 tháng Số lượng trẻ:Cả lớp Thời gian:Cả ngày Ngày sọan: Ngày dạy: Nguời sọan+người dạy: I.Đón trẻ,chơi tự do,thể dục sáng,điểm danh (7h30’ -8h30’) 1.Mục đích,yêu cầu -Tạo cho trẻ cảm giác thoải mái khi đến lớp,đến trường.Trẻ yêu mến… (0 comment)

Giáo án điều khiển hoạt đông trong ngày
GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY Chủ đề: Nước và hiện tượng tự nhiên Lưa tuổi: Mẫu giáo lớn_ Số lượng: Cả lớp Thời gian: Cả ngày. Ngày soạn: Ngày dạy:   Người soạn và dạy:   Chức năng cô:   I Đón trẻ, thể dục, điểm danh và trò chuyện: 1, Đón trẻ… (0 comment)

Gió án điều khiển hoạt đông trong ngày
GIÁO ÁN TỔ CHỨC ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY Lứa tuổi     : Nhà trẻ 24-36 tháng Số lượng trẻ: Cả lớp Thời gian   : Cả ngày Ngày sọan  : Ngày dạy    : Nguời soạn+người dạy:  I.Đón trẻ,chơi tự do, thể dục sáng, điểm danh(7h30’ -8h45’)  1.Mục đích,yêu cầu -Tạo cho trẻ cảm giác thoải mái khi đến… (0 comment)

Giáo án: Điều khiển hoạt động
GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG Chủ đề : Phương tiện giao thông                                     Đối tượng : MGL ( 5 – 6 tuổi )                                     Số lượng trẻ : Cả lớp                                     Thời gian : Cả ngày                                     Ngày soạn :                                     Ngày dạy :                   Người dạy : ĐÓN TRẺ, THỂ DỤC SÁNG, ĐIỂM… (0 comment)

Giáo án điều  khiển hoạt động một  ngày
GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN MỘT NGÀY Đối tượng: Trẻ nhà trẻ (24-36 tháng) Trường: Lớp: Số lượng: Thời gian: Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện: I. ĐÓN TRẺ, THỂ DỤC SÁNG, ĂN SÁNG, ĐIỂM DANH (7h15-8h40) 1. Đón trẻ: 1.1. Mục đích, yêu cầu: – Cô nắm bắt được tình hình sức khỏe của… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm