Giáo án thể dục thể chất
GIÁO ÁN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Chủ đề       : Động vật nuôi trong gia đình VĐCB        : Ném xa bằng một tay (Tiết 1) TCVĐ        : “Ô tô và Chim sẻ”. Đối tượng   : Mẫu giáo bé (3-4 tuổi) Lớp            : Số lượng     : 15 – 20 trẻ Thời gian   : 15 – 20 phút… (0 comment)

Giáo án giáo dục thể chất
GIÁO ÁN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giờ học Thể Dục Đối tượng: Mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) Chủ điểm: Động vật Tên bài: – VĐCB:  Lăn bóng bằng hai tay theo đường zích zắc – TCVĐ: Cáo và Thỏ. Thời gian: 20 – 25 phút. Số lượng: 20 – 25 trẻ. Ngày soạn: 20\3\2018 Ngày… (0 comment)

Giáo án giáo dục thể chất
GIÁO ÁN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Đề tài:- Di chuyển zích zắc qua chướng ngại vật           -Trò chơi vận động:Vòng tròn đồng đội Mục đích – yêu cầu Mục đích: Phát triển sự phối hợp vận động và các giác quan Rèn sự khéo léo cho trẻ Phát triển thể lực, phát triển khả… (0 comment)

Giáo án giáo dục thể chất
GIÁO ÁN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Đề tài:- Di chuyển zích zắc qua chướng ngại vật           -Trò chơi vận động:Vòng tròn đồng đội Mục đích – yêu cầu Mục đích: Phát triển sự phối hợp vận động và các giác quan Rèn sự khéo léo cho trẻ Phát triển thể lực, phát triển khả… (0 comment)

Giáo án giáo dục thể chất
GIÁO ÁN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Đề tài:- Di chuyển zích zắc qua chướng ngại vật           -Trò chơi vận động:Vòng tròn đồng đội Mục đích – yêu cầu Mục đích: Phát triển sự phối hợp vận động và các giác quan Rèn sự khéo léo cho trẻ Phát triển thể lực, phát triển khả… (0 comment)

Giáo án giáo dục thể chất
Giáo án giáo dục thể chất Giờ học thể dục Đối tượng : 24-36 tháng Lớp           : Đề tài       : – Số lượng trẻ : 10-12 trẻ Thời gian   :12-15 phút Ngày soạn  : Ngày dạy    : Người dạy   : Mục đích – yêu cầu : Mục đích Dạy trẻ vận động: “ Đi thăng… (0 comment)

Giáo án: Giáo dục phát triển thể chất
GIÁO ÁN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                                Đề tài:   Ÿ VĐCB: Bò có mang vật trên lưng                                               Ÿ TCVĐ: Chuyền bóng                                Đối tượng: MGB                                            Số lượng: 15-20 trẻ                                Thời gian: 15-20 phút                                Ngày soạn:                                Ngày dạy:                                  Người soạn và dạy: I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU  1. Kiến… (0 comment)

Giáo án giáo dục thể chất
GIÁO ÁN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Đề tài               : VĐCB “ Bật chụm  tách chân”       TCVĐ “ Chuyền bóng qua đầu” Lứa tuổi           : MGL ( 5-6 tuổi) – Số trẻ               : 25-30 trẻ Thời gian         : 30-35 phút Ngày soạn       : Ngày dạy         : Người dạy       : I. Mục đích yêu cầu 1.… (0 comment)

Giáo án: Giáo dục phát triển thể chất
GIÁO ÁN GIỜ HỌC THỂ DỤC Đề tài: – Chậy chậm 150m – Trò chơi: Quạt bóng Đối tượng: MGL 5-6 tuổi Lớp Thời gian: 25-30 phút Số lượng: 25-30 trẻ Ngày dạy: Người soạn và dạy: I. Mục đích, yêu cầu 1. Kiến thức – Trẻ biết chạy chậm : 150m – Trẻ biết… (0 comment)

Giáo án: Giáo dục phát triển thể chất
             Giáo Án Giáo Dục Thể Chất Chủ đề : Cầu vồng Đề tài : Vận Động : Bật chụm tách chân theo ô vẽ              Trò Chơi : Chuyền bóng Đối tượng : 4-5 tuổi Số lượng : 10 trẻ Thời gian : 25-30 phút Lớp : Ngày soạn : Ngày dạy : Người… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm