Giáo án khám phá môi trường xung quanh
GIÁO ÁN KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH Đề tài:Củ lạc Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi Lớp :  Số trẻ:16-18 trẻ Thời gian:25-30 phút Ngày soạn Ngày dạy: Người dạy:  Gv hướng dẫn: I.Mục đích-yêu cầu 1.1Kiến thức: -Trẻ biết tên,đặc điểm cấu tạo của củ lạc:củ lạc có vỏ cứng,vỏ lụa,các hạt.… (0 comment)

Giáo án khám phá môi trường xung quanh
GIÁO ÁN KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH Tên đề tài          : Bắp ngô Lứa tuổi            : MGN (4-5 tuổi) Lớp                    : B3 Trường              : Số lượng trẻ      : 16 trẻ Thời gian           : 20-25 phút Ngày soạn          : Ngày dạy          : Người thực hiện: Mục đích – yêu cầu Kiến thức Trẻ biết… (0 comment)

giáo án khám phá môi trường xung quanh
GIÁO ÁN  KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỐI TƯỢNG : MẪU GIÁO BÉ (3-4 TUỔI) THỜI GIAN : 15-20 PHÚT SỐ LƯỢNG : 20 TRẺ NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY: NGƯỜI THỰC HIỆN : MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU Kiến thức: Trẻ phân biệt và gọi đúng tên phương tiện giao thông (ô tô con-… (0 comment)

Giáo án khám phá môi trường xung quanh
                             GIÁO ÁN: KHÁM PHÁ MTXQ Đề tài: Khám phá đường ăn Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) Thời gian: 25-30 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Kiến thức: Tạo cơ hội để trẻ được quan sát, khám phá về đường ăn. Đường… (0 comment)

Giáo án khám phá môi trường xung quanh
                             GIÁO ÁN: KHÁM PHÁ MTXQ Đề tài: Khám phá đường ăn Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) – Lớp 9A Thời gian: 25-30 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Kiến thức: Tạo cơ hội để trẻ được quan sát, khám phá về… (0 comment)

Giáo án cho trẻ khám phá các nhóm đối tượng
GIÁO ÁN CHO TRẺ KHÁM PHÁ CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG                               Đề tài: Khám phá một số loại côn trùng                               Đối tượng: MGL (5-6 tuổi)                               Thời gian: 30-35 phút.                               Số lượng trẻ: Cả lớp                               Ngày soạn 26                               Ngày dạy:                               Người dạy, người… (0 comment)

Giáo án khám phá môi trường xung quanh
GIÁO ÁN KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH Đề tài: Lính cứu hỏa và một số kỹ năng thoát hiểm khi có cháy Đối tượng: Mickey4 (5-6 tuổi) Só trẻ: 25-30 trẻ Thời gian:25-30 phút Ngày soan: Ngày dạy: Người thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: I.Mục đích- yêu cầu: 1.Kiến thức – Trẻ biết… (0 comment)

Giáo án: Khám phá môi trường xung quanh
GIÁO ÁN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH Chủ đề                  : Giao thông Đề tài                    : Một số luật lệ giao thông phổ biến Đối tượng              : Mẫu giáo lớn Lớp                      : Số lượng               : 20-25 trẻ Thời gian              : 25-30 phút Người soạn và dạy : Ngày dạy              : I. Mục đích yêu cầu:… (0 comment)

Giáo án khám phá môi trường xung quanh
Giáo án khám phá môi trường xung quanh Đề tài: Sự hình thành và phát triển của con gà Đối tượng: Mẫu giáo nhỡ(4 -5 tuổi) Số lượng: cả lớp Thời gian : 20-25 phút Ngày soạn: Ngày dạy:  Người soạn: Người hướng dẫn : Mục đích – yêu cầu Kiến thức: Trẻ biết được… (0 comment)

Giáo án: Khám phá môi trường xung quanh
GIÁO ÁN: Khám phá môi trường xung quanh Chủ đề: Nghề nghiệp Đề tài: trò chuyện về công việc của cô chú công nhân xây dựng Lứa tuổi: mẫu giáo nhỡ                                                 Lớp Số trẻ: 25 trẻ Thời gian: 25 phút – 30 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người soạn và thực hiện: Mục đích… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm