Giáo án làm quen với toán
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN Chủ điểm: Thực vật Nội dung chính: Ghép đôi tương ứng 1 – 1 Đối tượng:Mẫu giáo bé C1 ( 3 – 4 tuổi ) Số lượng: 18 – 20 trẻ Thời gian: 15 -20 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện: Mục đích – yêu cầu Kiến… (0 comment)

Giáo án làm quen với toán
            Giáo án làm quen với toán  Chủ đề : Các loại quả             Nội dung: Nhận biết chữ số 10, số lượng và thứ tự trong phạm vi 10             Đối tượng :MGL             Số lượng trẻ : 20-25 trẻ            Thời gian : 20-25’            Người dạy : Mục đích yêu cầu Kiến… (0 comment)

Giáo án làm quen với toán
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN Đề tài: Đo độ dài đối tượng có kích thước khác nhau bằng 1 đơn vị đo     Đối tượng: 5-6 tuổi ( Mẫu Giáo Lớn )     Lớp     Số lượng: 25-30 trẻ     Thời gian : 25-30 phút I,Mục  đích, yêu cầu: 1.Kiến thức: – Trẻ biết… (0 comment)

Giáo án làm quen với toán
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN Đề tài: Ôn số lượng trong phạm vi 9 Lứa tuổi: 4-5 tuổi(MGL)-lớp B5 Thời gian: 20-25 phút Số lượng: 20-25 trẻ Ngày soạn: Ngày dạy Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: I.Mục đích –yêu cầu 1.Kiến thức – Trẻ nhận biết được các nhóm đối tượng… (0 comment)

Giáo án làm quen với toán
. GIÁO ÁN: LÀM QUEN VỚI TOÁN Đề tài: Ghép đôi tương ứng 1- 1 Đối tượng: Mẫu giáo bé C1 Thời gian: 15-20 phút Số lượng: 18 trẻ Ngày dạy: Người dạy:      —————-Ω————— I. Mục đích- Yêu cầu 1. Kiến thức: – Dạy trẻ biết cách ghép đôi tương ứng 1- 1 của… (0 comment)

Giáo án làm quen với toán
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN Chủ đề : Hiện tượng tự nhiên Đề tài : Dạy trẻ đếm đến 7, nhận biết các nhóm có 7 đối tượng Lứa tuổi : Mẫu giáo nhỡ ( 4-5 tuổi ) Số lượng : 20-25 trẻ Thời gian : 25-30 phút Ngày soạn : Ngày dạy :… (0 comment)

Giáo án làm quen với toán
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN Chủ đề : Hiện tượng tự nhiên Đề tài : Dạy trẻ đếm đến 7, nhận biết các nhóm có 7 đối tượng Lứa tuổi : Mẫu giáo nhỡ ( 4-5 tuổi ) Số lượng : 20-25 trẻ Thời gian : 25-30 phút Ngày soạn : Ngày dạy :… (0 comment)

Giáo án: Làm quen với toán
. GIÁO ÁN: LÀM QUEN VỚI TOÁN Đề tài: Ghép đôi tương ứng 1- 1 Đối tượng: Mẫu giáo bé C1 Thời gian: 15-20 phút Số lượng: 18 trẻ Ngày dạy: Người dạy:      —————-Ω————— I. Mục đích- Yêu cầu 1. Kiến thức: – Dạy trẻ biết cách ghép đôi tương ứng 1- 1 của… (0 comment)

Giáo án làm quen với toán
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN Đề tài: Ôn số lượng trong phạm vi 10 Đối tượng: trẻ 5-6 tuổi Số trẻ:25-30 trẻ. Thời gian :25-30 phút. Người dạy: Ngày dạy: Đia điểm: I.Mục đích yêu cầu 1. Kiến Thức :  – Ôn nhận biết số lượng trong phạm vi 10. – Ôn thêm bớt trong… (0 comment)

Giáo án làm quen với toán
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Đề tài: Đo nhiều đối tượng có kích thước khác nhau bằng một đơn vị đo, nhận biết kết quả đo Đối tượng          : Mẫu giáo lớn ( 5-6 tuổi ) Lớp                    : Trường              : Số lượng            : 25-30 trẻ Thời gian… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm