Giáo án văn học
GIÁO ÁN VĂN HỌC Đề tài: Thơ “Xe chữa cháy”                                    – Loại tiết: tác phẩm mới (đa số trẻ chưa biết)                                    – Đối tượng: 24-36 tháng                                    – Lớp: D1                                    – Trường:                                    – Số trẻ: 12-15 trẻ                          – Thời gian dạy: 12-15 phút                          – Ngày soạn:                          – Ngày… (0 comment)

Giáo án văn học
GIÁO ÁN VĂN HỌC Truyện: Qủa táo của ai           Loại tiết: Tiết 1 (kể chuyện cho trẻ nghe) Lứa tuổi: MGB (3-4 tuổi) Lớp: MGB Thời gian: 20-25 phút Số lượng trẻ: 15-20 trẻ Ngày soạn: Ngày thực hiện: Người thực hiện: I. Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: – Trẻ biết tên… (0 comment)

Giáo án văn học
                    GIÁO ÁN: VĂN HỌC Đề tài: Truyện“Thỏ Ngoan” Số trẻ: 12-15 trẻ Lứa tuổi: 24-36 tháng Thời gian: 15-20 phút Người dạy: I. Mục đích: – Giới thiệu đến trẻ câu chuyện mới “Thỏ Ngoan”. – Qua nội dung câu truyện giáo dục trẻ biết… (0 comment)

                           GIÁO ÁN VĂN HỌC Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Động vật Đề tài: Truyện “ Chiếc ô của thỏ trắng ” ( đa số trẻ chưa biết) Đối tượng: Nhóm lớp 24 – 36 tháng tuổi Thời gian: 12 – 15 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Giáo viên: Giáo viên hướng… (0 comment)

                           GIÁO ÁN VĂN HỌC Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Động vật Đề tài: Truyện “ Chiếc ô của thỏ trắng ” ( Đa số trẻ chưa biết) Đối tượng: Nhóm lớp 24 – 36 tháng tuổi Thời gian: 12 – 15 phút Ngày soạn: Ngày dạy Giáo viên: Giáo viên hướng… (0 comment)

Giáo án: Tổ chức hoạt động làm quen với văn học
GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC                    Chủ đề: Động vật                              Đề tài: Truyện “Cáo thỏ và gà trống”                              Loại bài: Dạy trẻ kể lại chuyện                              Đối tượng: Mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi)                              Số lượng: 15-18 trẻ                              Thời gian: 20-25 phút                              Ngày soạn:                             … (0 comment)

Giáo án văn học
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN  NGỮ Giáo án : Văn học Chủ đề : Các con vật nuôi trong gia đình Giờ học : Kể chuyện cho trẻ nghe Loại tiết : Tác phẩm mới Đối tượng : Mẫu giáo bé (3-4 tuổi) Thời gian : 20-25 phút Ngày soạn  : Ngày dạy : Người… (0 comment)

Giáo án: Làm quen văn học
GIÁO ÁN: LÀM QUEN VĂN HỌC Chủ đề: Phương tiện giao thông Nội dung: Thơ “ Đi chơi phố” Lứa tuổi: 24 – 36 tháng Số lượng trẻ: 12-15 trẻ Thời gian: 12-15 phút Người soạn: Người dạy:  Ngày soạn:                               Ngày dạy:1 I.Mục đích-Yêu cầu 1. Kiến thức: – Trẻ nhớ tên bài thơ “Đi… (0 comment)

Giáo án: Làm quen với văn học
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC Thơ : Làm nghề như bố – Thu Quỳnh (sưu tầm) Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết Đối tượng: Mẫu giáo bé (3-4tuổi) Số lượng trẻ: 20-25 trẻ Thời gian: 15-20 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện: I.Mục đích-yêu cầu 1.Kiến thức -Trẻ… (0 comment)

Giáo án: Làm quen với văn học
                  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                          CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                      TRƯỜNG                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                       —–——⁃⁃⁃⁃––—–                                                       GIÁO ÁN                  HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC Đề tài                : Truyện “ Giọt nước tí xíu” ( Tác giả: Nguyễn Linh) Loại tiết :… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm