Giáo án vệ sinh
                                   GIÁO ÁN: VỆ SINH                                  Lứa tuổi: Mẫu giáo bé (3 – 4 tuổi) Lớp: Ngày soạn: Ngày thực hiện: Chức năng: Người thực hiện: I, Nội dung công việc: – Cho trẻ uống sữa – Lấy cơm, canh, thức ăn. – Chia hoa quả, Chia cơm và thức ăn cho trẻ, dọn bàn… (0 comment)

GIÁO ÁN VỆ SINH Chức năng                   : Cô C Nội dung                      : Tổ chức hoạt động chăm sóc cả ngày Đối tượng                   : Mẫu giáo bé (3 – 4 tuổi) Lớp                               : Số trẻ                            : Cả lớp Ngày soạn                    : Ngày thực hiện           : Người thực hiện         : * NỘI… (0 comment)

Giáo án vệ sinh Đề tài : Tổ chức hoạt động giờ ăn trưa. Chức năng cô: Đối tượng: MGB (3-4 tuổi) Lớp Số lượng trẻ: cả lớp Ngày thực hiện: Người thực hiện: I. Nội dung  – Quản trẻ đi vệ sinh, rửa tay trước khi ăn.  – Phụ cô B chia ăn  –… (0 comment)

GIÁO ÁN VỆ SINH Đối tượng: Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) Lớp: Số lượng: Cả lớp Ngày soạn : Ngày thực hiện: Người thực hiện : Chức năng : Cô 1.Nội dung công việc : Quản trẻ và hướng dẫn trẻ lấy ghế vào bàn gọi lần lượt vào bàn Giới thiệu thực đơn, giáo… (0 comment)

Giáo án vệ sinh
GIÁO ÁN VỆ SINH CHĂM SÓC TRẺ CHỨC NĂNG CÔ C Đối tượng                 : MGL Lớp Số lượng                   : Cả lớp Ngày soạn                : Ngày thực hiện         : Người thực hiện       : I.Nội dung công việc của cô B:    – Quản trẻ đi vệ sinh, rửa tay, lau mặt trước và sau khi ăn.… (0 comment)

Giaó án vệ sinh chăm sóc trẻ
GIÁO ÁN VỆ SINH CHĂM SÓC TRẺ CHỨC NĂNG CÔ Đối tượng       : MGN Lớp B1- Trường mầm non Số lượng         : Cả lớp Ngày soạn       : Ngày thực hiện: Người thực hiện: I.  Nội dung công việc của cô C: – Quản trẻ đi vệ sinh, rửa tay, lau mặt trước khi ăn. –… (0 comment)

Giáo án vệ sinh
Giáo án vệ sinh                                               Đối tượng : Nhà Trẻ Số lượng : Cả lớp Ngày soạn : Ngày thực hiện : Người thực hiện :   Trường :   Chức năng :   I/ Nội dung công việc – Cho trẻ bê ghế, đeo yếm ngồi vào bàn – Gọi từng bàn cho trẻ… (0 comment)

GIÁO ÁN VỆ SINH Lứa tuổi: MGN ( 4-5 tuổi) Lớp:   Số lượng: Cả lớp Ngày soạn: Ngày thực hiện: Người thực hiện:   Chức năng:   Mục đích – yêu cầu – Đảm bảo chia ăn đều đúng định lượng, khẩu phần ăn của trẻ – Rèn cho trẻ thói quen ăn uống… (0 comment)

Giáo án vệ sinh
GIÁO ÁN VỆ SINH Chức năng                   : Cô C Nội dung                      : Tổ chức hoạt động chăm sóc cả ngày Đối tượng                   : Mẫu giáo lớn (5 – 6 tuổi) Lớp                               :   Số trẻ                            : Cả lớp Ngày soạn                    : Ngày thực hiện           : Người thực hiện         :  … (0 comment)

Giáo án vệ sinh
GIÁO ÁN VỆ SINH Đối tượng: Mẫu giáo lớn (5 – 6 tuổi) Lớp :   Số trẻ: Cả lớp Ngày soạn: Ngày thực hiện: Người soạn:   Người thực hiện:   Chức năng: Cô B Nội dung công việc: Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ giờ ăn: bát, đĩa, thìa, khăn lau bàn, khăn… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm