Bài hát: Ngày đầu tiên đi học Ngày đâu tiên đi học,mẹ dắt tay đến trường Em vừa đi vừa khóc,mẹ dỗ dành yêu thương Ngày đầu tiên đi học,em nước mắt nhạt nhoà Cô vỗ về an ủi,chao ôi..sao thiết tha Ngày đầu như thế đó,cô giáo như mẹ hiền Em bấy giờ cứ… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm