Bài hát: Trời nắng trời mưa Trời nắng ,trời nắng Thỏ đi tắm nắng. Vươn vai, vươn vai Thỏ dùng đôi tai. Nhảy tới ,nhảy tới đùa trong nắng mới. Bên nhau ,bên nhau ,bên nhau ta cùng chơi. Trời nắng ,trời năng Thỏ đi tắm nắng. Vươn vai ,vươn vai Thỏ dùng đôi tai… (0 comment)

======================== Bài hát: Đêm trung thu Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường vàng Dưới ánh trăng vàng đàn em cất tiếng hát vang A chí a tùng phèng là a chí a tùng phèng Kìa… (0 comment)

Giáo án khám phá khoa học
GIÁO ÁN KHÁM PHÁ KHOA HỌC Chủ đề:Nước và hiện tượng tự nhiên Đề tài:Mưa từ đâu đến Đối tượng:MGL Số lượng trẻ:30-35 trẻ Thời gian:30-35 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người dạy: I/Mục đích-yêu cầu: 1.Kiến thức: -Trẻ biết được quá trình hình thành mưa,hiểu được vòng tuần hoàn của nước. -Trẻ biết tác… (0 comment)

Giáo án: Tổ chức hoạt động tạo hình
GIÁO ÁN TỔ CHỨC TẠO HÌNH Chủ đề giáo dục: Nước và hiện tượng tự nhiên Tên đề tài: xé dán nước và hiện tượng tự nhiên Thể loại:  Đề tài Lứa tuổi: MGL Số trẻ : 25-30 trẻ Thời gian: 25-35 phút Ngày soạn: Ngày dạy:     Người dạy: Sv lớp : I. Mục… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm