Giáo án lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
                                                GIÁO ÁN                                 (Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ)                                       Đề tài: Truyện: “Chú Đỗ con”                                       Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết                                       Đối tượng : Mẫu giáo bé C4                                                                                                         Số lượng : 18-20 trẻ                                       Thời gian : 20-25 phút                                       Ngày dạy:                                       Người dạy : I. MỤC… (0 comment)

Giáo án nhận biết xe đạp xe máy
GIÁO ÁN                                   Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ                                   Hoạt động học: Nhận biết tập nói                                   Đề tài: xe đạp – xe máy                                   Đối tượng: 24 -36 Tháng                                   Số lượng trẻ: 20 trẻ                                   Thời gian: 15-20 phút                                   Ngày soạn:                                   Người soạn:                                   Ngày thực hiện:                                   Người thực… (0 comment)

                           GIÁO ÁN VĂN HỌC Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Động vật Đề tài: Truyện “ Chiếc ô của thỏ trắng ” ( đa số trẻ chưa biết) Đối tượng: Nhóm lớp 24 – 36 tháng tuổi Thời gian: 12 – 15 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Giáo viên: Giáo viên hướng… (0 comment)

Giáo án văn học
                           GIÁO ÁN VĂN HỌC Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Động vật Đề tài: Truyện “ Chiếc ô của thỏ trắng ” ( Đa số trẻ chưa biết) Đối tượng: Nhóm lớp 24 – 36 tháng tuổi Thời gian: 12 – 15 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Giáo viên hướng dẫn: I:… (0 comment)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động                  : Phát triển ngôn ngữ Câu chuyện                 : Cún ơi! Chị sai rồi. Họ và tên trẻ               :         Giới tính: Nam Ngày sinh                    : Dạng tật                      : Tự kỉ Ngày soạn                   : Ngày dạy                    : Người soạn và dạy      : Giáo viên hướng dẫn  : Mục tiêu Trẻ sắp… (0 comment)

Giáo án phát triển ngôn ngữ
GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Chủ đề: Vườn bách thú Đề tài: Câu chuyện “Chú vịt xám” Đối tượng: 24 – 36 tháng tuổi Thời gian: 12 – 15 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người soạn và dạy: I. Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức – Trẻ biết tên truyện, biết tên các… (0 comment)

                           GIÁO ÁN VĂN HỌC Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Động vật Đề tài: Truyện “ Chiếc ô của thỏ trắng ” ( Đa số trẻ chưa biết) Đối tượng: Nhóm lớp 24 – 36 tháng tuổi Thời gian: 12 – 15 phút Ngày soạn: Ngày dạy Giáo viên: Giáo viên hướng… (0 comment)

GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Chủ đề: Vườn bách thú Đề tài: Câu chuyện “Chú vịt xám” Đối tượng: 24 – 36 tháng tuổi Thời gian: 12 – 15 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người soạn và dạy: I. Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức – Trẻ biết tên truyện, biết tên các… (0 comment)

Giáo án: Phát triển ngôn ngữ
GIÁO ÁN Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Nước và hiện tượng tự nhiên Đề tài: Chữ p, q Đối tượng: Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) Số lượng: 25-30 trẻ Thời gian: 25- 30 phút Ngày soạn: Ngày thực hiện: Người soạn và thực hiện: Trường thực tập: I.Mục đích – yêu cầu:… (0 comment)

Giáo án: Phát triển nhận thức
GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC Đề tài                          : Truyện “Ba cô gái” Loại tiết                       : Đa số trẻ đã biết (Tiết 2) Lứa tuổi                      : Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) Số lượng trẻ                : 20-25 trẻ Thời gian                    : 30-35 phút Ngày soạn                   : Ngày… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm